ACTA åter högaktuell, handelsavtal eller in i straffrätten?

June 14th, 2009 | by jens |

ACTA avtalet- Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är nu åter högaktuellt efter det att Johan Linander (c), i kraftiga ordalalydelser anser att förhandlingarna måste bli mer transparenta.

“Sverige måste som ordförandeland i EU ställa högre krav på att ACTA-förhandlingarna görs transparanta.
Sekretess som leder till spekulationer om innehållet är enbart av ondo. Väljer något eller några av de andra förhandlande länderna ändå att sätta stopp för öppenhet så måste Sverige och EU allvarligt överväga om förhandlingarna ska avbrytas, avslutar Johan Linander”

Ett av de problem som vi aktivister konstant påpekar, utan ett synbart resultat. Är att Amerikanska lobbyister har full insyn i ACTA (svt).

“Det är intressant information, det hade jag ingen aning om. Nya uppgifter som jag nu får ta ställning till, säger han”.

Hur det kan vara överraskande nyheter för Mikael Graner, statssekreterare i Justitiedepartementet. Tål att tänka på, ett antal varv.
Det är ingen information som ligger dold i något arkiv, när den är nåbar över internet.
Vilka har en direkt insyn i ACTA? (Who are these cleared advisors?), (The advisory committee system), (Public Knowledge).
Vad som är dolt är fortfarande de ACTA-dokument, vilka är inlåsta och hemligstämplade på Näringsdepartementet. Dokumenten vi har försökt att få ut tidigare i år (Scaber Nestor). Dock utan ett annat resultat än att en lägre tjänsteman förklarde, att det var hemligstämplade dokument och beslutet inte gick att överklaga.
Vad som är allmänt känt, är inte känt på Justitiedepartementet? Vad mer är inte känt där?
Justitiedepartementet borde vara inkopplat, när ACTA innebär: Friends of the Presidency on Criminal Law Aspects of ACTA.

“Negotiations are currently under way on a new Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) containing measures to combat piracy and counterfeiting.
This working party will discuss any criminal law aspects of the agreement that may arise”.

Det är rätt så intressant om inte annat, där Erik Josefsson är lika intresserad.
Justitiedepartementet skulle altså inte känna till de aspekterna, av det så kallade handelsavtalet.
Håller för synnerligen otroligt, att så inte skulle vara fallet. Men om det vore sant är det ytterligare en skandal, i det svenska demokratiska rättssamhället.
Regeringen måste ytterst hållas ansvarig, för att det här så kallade handelsavtalet kommer upp på riksdagens och allmänhetens bord.

Enligt Monica Horten är det möjligt, att A138 kommer att tas bort ur Telekompaketet.

“The European Commission yesterday called for the issue of fundamental rights and Internet downloading to be dropped from EU policy-making.
It was a thinly veiled demand for the Telecoms Package users rights “Amendment 138″ to be dumped”.

Det är en utveckling som inte är önskvärd, när det antyder på en nedlåsning. Vilket även oroar Post- och telestyrelsen.

“Utvecklingen oroar Post- och telestyrelsen. De pressade marginalerna ökar risken för att mobiloperatörerna börjar blockera oönskade och bandbreddskrävande tjänster i de egna näten, för att skydda sina egna intäktsströmmar”.

Trots idoga försök att mörka hela debatten, får vi inte ge upp. Vi inom Svart Måndag arbetar konstant för: Demokratins seger.

Etiketter:

Politik, Internet, Demokrati, Mänskliga fri och rättigheter, ACTA, Telekompaketet.

Tags: , ,

Sorry, comments for this entry are closed at this time.