Lagenligt innehåll vad kan det ha för innebörd?

May 14th, 2009 | by jens |

Smaka på ordet lagenligt innehåll. Vad kan det ha för innebörd? Visst är det en intressant betraktelse?
Det behöver inte stå något formellt om inskränkningar, när ordalydelsen “lagenlig innehåll” täcker in detta.
I lagtexten åläggs operatören kontrollera, att abonnent efterlever direktivet.
För att kunna utföra uppgiften krävs en total kontroll av enskild abonnents innehåll, applikationer och kommunikation.
Direktivet kan mycket väl och troligen medföra som en konsekvens, att nätet måste låsas ned. Det till en modell, av kabel-TV-internet.
Annars blir det i praktiken helt omöjligt, att administrera konceptet i de nuvarande skrivningarna.
En annan förutsättning för kontroll, är att införa DPI (Deep Packet Inspection).
Det används för att söka igenom trafiken (trafikdata, metadata, innehållsdata), vara behjälplig för att kunna blockera, “lagstridigt material, applikationer och innehåll”.

ars technia: Throttle me this: An introduction to DPI

“Imagine a device that sits inline in a major ISP’s network and can throttle P2P traffic at differing levels depending on the time of day.
Imagine a device that allows one user access only to e-mail and the Web while allowing a higher-paying user to use VoIP and BitTorrent.
Imagine a device that protects against distributed denial of service (DDoS) attacks, scans for viruses passing across the network, and siphons off requested traffic for law enforcement analysis.
Imagine all of this being done in real time, for 900,000 simultaneous users, and you get a sense of the power of deep packet inspection (DPI) network appliances.”

Tekniken finns redan och olika internetleverantörer, ligger i startgroparna för att införa det.
Men det är inte syftet (Scaber Nestor) säger Henrik Hansson, politiskt sakkunnig till Åsa Torstensson, infrastrukturminister.

“Vi har inga planer på att genomföra detta i Sverige. Men, rent tekniskt finns formuleringen i Telekompaketet, och det kunde
vi ha varit tydligare med. Lawful content fanns dock i andra sammanhang och försvunnit på ett tidigt stadium, vilket var det som vi syfte på på seminariet.”

Inte genomföra i Sverige? Det står i lagtext, altså gäller det Sverige.
Det står klart, det är ett försök att missleda opinionen (Erik Josefsson (v)).
Lika klart som ingen oskyldig, skulle drabbas av Ipred. I dagens P3, ser vi beviset på dess raka motsats.
Likväl blir ca: 100 personer avstängda under sista halvåret, utan några andra bevis än att de av; “Efter att främst amerikanska filmbolag klagat”
Universiteten undersöker inte dessa påståenden, de stänger av efter andra påminnelsen.
Det påminner mycket om den franska HADOPI-lagen, varför annars agera som om den vore svensk lag, tankarna går rakt i den riktningen?

Det finns mer att lägga till, Mark Klamberg har sedan tidigare studerat teledatalagringsdirektivet.
Även där dyker fildelning upp på en lista, som borde vara för en grov brottslighet, vilket var “syftet” med direktivet.

“Det är alltså mer än bara terrorism. Det verkar också som utlämning av abonnentuppgifter avseende fildelning
(där böter är den normala påföljden) förutsätter att trafikdatalagringsdirektivet genomförs.”

Syftet har uppenbart mycket litet, med den verklighet vi nu lever i. Så hur trovärdigt är det, vad Henrik Hansson och Åsa Torstensson säger?
Personligen finner jag ingen trovärdighet, i deras yttranden.
Vad som behövs är personer, med en hög trovärdighet.

Skrivet om skandalen på SUNET:

Selig, PP,
Scaber Nestor,
NPC]Otyg, Satmaran,
Omg Internets!, Leif Nixon,
Mikael, NT.

Bloggar om:

Ipred, Teledatalagringsdirektivet, HADOPI, Henrik Hansson, Upphovsrätt, Internet, Fildelning.

Tags: , , ,

Sorry, comments for this entry are closed at this time.