Inför en eventuell tredjebehandling av Telekompaketet

May 13th, 2009 | by jens |

Det är något helt unik och intressant, som kan komma att inträffa. En Trdejebehandling och förlikning, har aldrig förekommit tidigare.
Det tack vare ett samarbete, tvärs över de politiska block och partigränserna. Demokrati när det fungerar som bäst, när en gemensam ståndpunkt yttras. De mänskliga fri- och rättigheterna, står nu på spel.
Läs mer om tredjebehandlingen, på webbplasen Telekompaketet.

På bordet som ett förhandlingsunderlag, ligger ett paket stött av parlamentariker tvärs över det politiska fältet. Det är paketet Citizens’ Rights Amendments.
Det angår oss alla, när det inte går att backa ur. Är direktivet klubbat, med sina inskränkningar i de mänskliga fri- och rättigheterna på internet, är det för sent. Den rådande allemansrätten till internet, tar då slut och förvandlas till en kastrat utan nytta för någon, ett kabel-TV-internet.

Tags: , , ,

4 Responses to “Inför en eventuell tredjebehandling av Telekompaketet”

 1. By Henrik Hansson on May 13, 2009

  Här var en stor samling sakfel samlade återigen.

  Förlikning har visst inträffat tidigare. Exempelvis den förra gången när direktiven spikades som idag ligger till grunden för Telekompaketet, och då delvis under ett svenskt ordförandeskap (även om direktiven togs under det Belgiska ordförandeskapet):

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GP03105

  Det andra sakfelet är att telekompaketet innehåller “inskränkningar i de mänskliga fri- och rättigheterna på internet”. Det är fel och var vänlig sluta med FUD. Det är inte snällt att skrämma upp folk och ljuga för dem.

  Och för det tredje finns det ingenting i Telekompaketet som handlar om ett kabel-tv-internet.

  Tre fel av tre möjliga således.

 2. By jens on May 13, 2009

  @Henrik Hansson:

  Måhända en del sakfel i hastigheten, nu på morgonen. Men sluta ljug om Telekompaketet, när skrivningar som: “lagenligt innehåll” och hur det skall kontrolleras, är mer än skrämmande nog. Om du inte passar dig, kommer du att bli spärrad och bannlyst i den här bloggen.

 3. By scaber nestor on May 13, 2009

  @HH

  Tyvärr har få i bloggsfären kunnat bygga upp ett förtroendekapital de senaste 20 åren för att kunna komma undan med sakfel, internets samlade minne brukar avslöja sådant ganska fort.

  Det är därför jag med ganska stor sannolikhet kan säga att du kommer att visa Jens text för alla du kan.

  Och det är därför du med ett enkelt telefonsamtal kan skitsnacka bort journalister om “missförstånd” vad gäller operatörernas ansvar för det lagenliga innehållet på internet, vilket din tjänsteperson hävdade inte fanns kvar, vilket vi i den politiska delen av den svenska bloggsfären bara behövde minuter på oss att visa var ren lögn.

  Men var säker på att du ganska snart är nere på samma spelplan som vi andra, där det är argumentet i sig som är det viktiga, inte personen bakom orden.

  KabelTV-internet är den naturliga följden av allt påhäng på telekomlagstiftningen, vilket vi visat för dig under ganska lång tid.

  Själv har du ju gått från att med tvärsäker arrogans hävda att tillägg 138/166 bryter mot svensk grundlag till att hävda att de inte är förenliga med svensk lag till, ja nåt mischmasch och alliansens vanligaste argument när de blivit påkomna… “Ni har missförstått”, “alla tjänar på att debatten lägger sig”.

  Du vet lika bra som resten av oss att inskränkningarna som finns i telekompaketet ligger i vad Mark Klamberg sade om FRA-Lagstiftningen. “Djävulen sitter i detaljerna”.

  Det är dessa detaljer som gör att Frankrike drivit igenom sin rättsvidriga *HADOPI” och Storbritannien funderar på att gå samma väg.

  KAn du förklara för oss vanliga dödliga varför de ser dessa passager i telekompaketet och du misslyckas?

  Det brukar heta att svenska ministrar är bra på att samarbeta i europasammanhang, det låter bra i press men är bara en omskrivning på att de är lätta att köra över.

  Torstensson har sitt livs viktigaste uppdrag i höst när hon blir ansvarig över telekompaketet.
  För att hon ska kunna göra det jobbet så bra som möjligt är jag rädd för att hon behöver möblera om i sin stab, för i den här takten kommer du snart att ha samma trovärdighet i denna fråga som rådman Norström.

 4. By jens on May 13, 2009

  @Henrik Hansson:

  Det behöver inte stå något formellt om inskränkningar, när ordalydelsen “lagenlig innehåll” täcker in detta.
  I lagtexten åläggs operatören, till att kontrollera att abonnent efterlever direktivet. För att kunna utföra uppgiften krävs en total kontroll av enskild abonnents innehåll, applikationer och kommunikation. Enklaste modellen medför som en konsekvens, att nätet måste låsas ned, till en modell av kabel-TV-internet. Annars blir det i praktiken helt omöjligt, att administrera konceptet i de nuvarande skrivningarna. En annan förutsättning för kontroll, är att införa DPI (Deep Packet Inspection). Det används för att söka igenom trafiken (trafikdata, metadata, innehållsdata), vara behjälplig för att kunna blockera, “lagstridigt material, applikationer och innehåll”.
  Vem är det egentligen som sprider FUD, om vilka konsekvenser en sådan lagtext kan innebära?

Sorry, comments for this entry are closed at this time.